• Mall Of Istanbul The Office Plaza, 17/136
  • info@fedeteknoloji.com
  • 9:00 – 17:00
  • 31 Temmuz 2021
  • 0 Comments

Pazarlama stratejisi iş hedefleriniz konusunda çok net olunmasını gerektiren bir konudur. İyi bir pazarlama stratejisi, sadece teknoloji ve dijitale yoğun yatırım yapılan bir strateji anlamına gelmez. Bunun yerine, pazarlama stratejisi tamamen hedeflere ulaşmakla ilgili olmalıdır.

Amaç, müşterinin şirketi araması için  ikna etmekse ama müşteri şirketi aramazsa, pazarlama ne kadar pahalı veya yaratıcı olursa olsun başarısız olmuştur. Bu, pazarlamanın yaratıcı ve yenilikçi olmadığı anlamına gelmez, ancak hedefler gerçekleşmezse strateji başarılı sayılamamaktadır.

Pazarlama stratejisi tasarımı için iki ana faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir:

Hedef pazarın seçilmesi:

Hedef pazar, kuruluşun ürünlerinin kime satılmak istendiğinin belirlenmesidir. Tüm pazar segmentleri bir şirket için verimli değildir. Müşterilerin özellikleri ve müşterilerin hedef pazardaki özel ihtiyaçları hakkında derinlemesine bir pazarlama araştırması yapılması hedef pazarın seçilmesi için kritik önemdedir.

Pazarlama karmasının toplanması:

Pazarlama karması, kuruluşun ürünlerinin nasıl satılması gerektiğinin tespitidir. Şirket, pazarlamanın 4P’sini uygun kombinasyonda toplamak zorundadır. Pazarlama karmasını kurgulamak pazarlama danışmanlığı hizmetinin önemli bir parçasıdır. Fede Teknoloji İnovasyon A.Ş. olarak da yönetim danışmanlığı kapsamında pazarlama danışmanlığı hizmeti vermekteyiz.

Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Hedeflenen pazarlama organizasyonuna ulaşmak için faaliyet modeli bileşenleri çeşitli katmanlar bazında analiz edilmeli ve gelecek duruma yönelik verimlilik/iyileştirme fırsatları tespit edilmelidir. Bunun yanında tüm katmanlar sorgulanırken dijitalleşme seviyeleri belirlenerek, gelişim alanları ortaya koyulmalıdır.

Pazarlama ya da değil, herhangi bir stratejinin iki temel aşaması vardır:

Problemin teşhisi, Problemle başa çıkmak için yol gösterici bir politika ve

Politikayı gerçekleştirmek için gerekli olan bir dizi hedefli eylem

Previous Post
Fede Home
Next Post
Danışma ile proje kabulü